Wiki Brawl Stars tiếng Việt
Advertisement
Xu

Xu là một loại tiền tệ trong trò chơi có thể nhận được từ các Hộp Brawl, cột mốc Cúp, các bậc Brawl Pass, cửa hàng (đổi bằng Ngọc) và đôi khi miễn phí trong phần Ưu Đãi Hàng Ngày. Xu được sử dụng để mua những thứ từ Ưu đãi hàng ngày trong Cửa hàng hoặc để nâng cấp chiến binh Brawl. Đôi khi, chúng cũng có thể được sử dụng để mua Phụ Kiện, Sức Mạnh Sao, và Trang phục bằng bạc và bằng vàng cho một số chiến binh Brawl nhất định trong Cửa hàng.

Ưu Đãi Hàng Ngày[]

Xu có thể dùng để mua Điểm Sức Mạnh cho Chiến binh Brawl từ Ưu đãi hàng ngày trong Cửa hàng. Tỷ lệ quy đổi để mua Điểm Sức Mạnh là 2 Xu cho mỗi Điểm Sức Mạnh. Các Phụ Kiện và Sức Mạnh Sao cũng có thể được mua từ Cửa hàng khi người chơi có Chiến binh Brawl có cấp sức mạnh tương ứng là 7 và 9. Tương tự như vậy, các Phụ Kiện và Sức Mạnh Sao có giá lần lượt là 1000 và 2000 Xu mỗi loại.

Nâng Cấp Chiến Binh Brawl[]

Tác dụng chính của Xu là nâng cấp Chiến binh Brawl. Khi bạn có đủ Điểm Sức Mạnh, bạn có thể dùng Xu để nâng cấp Chiến binh Brawl của mình lên cấp độ tiếp theo, cho đến cấp 11.

Cấp độ Điểm Sức Mạnh Xu
1 N/A N/A
2 20 This is a Power Point. 20 Đây là vài Xu.
3 30 This is a Power Point. 35 Đây là vài Xu.
4 50 This is a Power Point. 75 Đây là vài Xu.
5 80 This is a Power Point. 140 Đây là vài Xu.
6 130 This is a Power Point. 290 Đây là vài Xu.
7 210 This is a Power Point. 480 Đây là vài Xu.
8 340 This is a Power Point. 800 Đây là vài Xu.
9 550 This is a Power Point. 1250 Đây là vài Xu.
10 890 This is a Power Point. 1875 Đây là vài Xu.
11 1440 This is a Power Point. 2800 Đây là vài Xu.
Tổng Cộng 3740 This is a Power Point. 7765 Đây là vài Xu.

Giá[]

Xu có thể được mua trong cửa hàng bằng Ngọc. Mua các gói Xu lớn hơn cho bạn một giá trị tốt hơn cho mỗi Ngọc.

Xu Ngọc
150 Đây là vài Xu. 20 Đây là một viên Ngọc.
400 Đây là vài Xu. 50 Đây là một viên Ngọc.
1200 Đây là vài Xu. 140 Đây là một viên Ngọc.
2600 Đây là vài Xu. 280 Đây là một viên Ngọc.

Trang Phục Thật[]

Trang Phục Thật là trang phục độc quyền có thể mua bằng Xu . Chúng đến với hai loại , trang phục Bằng Vàng và Bằng Bạc , với tùy chọn sau cần được mua trước để mua tùy chọn trước . Các trang phục này hiển thị định kỳ trong phần trang phục của Cửa hàng sau khi các Chiến binh Brawl có ít nhất là Cấp độ 9. Hiện tại, tất cả các trang phục Bằng Bạc có giá 10000 Xu và tất cả các trang phục Bằng Vàng có giá 25000 Xu.

Sự kiện Mưa Xu[]

Coin Shower Event

Mỗi tháng một lần hoặc vào những dịp nhất định, có sự kiện Mưa Xu. Trong thời gian diễn ra sự kiện, một Xu sẽ được trao cho mỗi Thẻ bạn kiếm được. Nhân đôi thẻ sẽ được sử dụng được trước khi thưởng Xu, cho bạn gấp đôi Xu. Sự kiện không áp dụng lên phần thưởng sau khi hoàn thành Nhiệm vụ .Advertisement