Wiki Brawl Stars tiếng Việt
Advertisement
Trang này miêu tả về một nội dung đã bị thay thế hoặc gỡ bỏ khỏi trò chơi. Các thông tin ở đây được dịch từ trên Wiki Brawl Stars tiếng Anh và hiện tại chỉ được giữ lại cho mục đích lịch sử hoặc tham khảo.
Vé

từng là một loại tài nguyên được sử dụng cho các sự kiện Đặc Biệt mà trước đây từng yêu cầu phải có Vé để chơi mỗi cuối tuần. Những sự kiện đó trước đây là Trò Chơi Lớn, Đại Chiến Rô Bốt, và Cuộc Chiến Với Trùm. Để tham gia các sự kiện này, bạn phải sử dụng Vé. Số lượng Thẻ thưởng vào cuối trận sẽ được nhân lên theo số lượng vé bạn đã sử dụng để vào. Bạn nhận được 5 (hoặc 10 đối với Cuộc Chiến Với Trùm) Vé miễn phí mỗi khi Sự Kiện Vé được mở để chơi, tương tự như cách bạn nhận được 5 Thẻ mỗi khi một sự kiện thông thường mới thay đổi.

Giá bán[]

Vé đã từng có thể mua được trong cửa hàng bằng Ngọc khi Sự Kiện Vé xuất hiện mỗi cuối tuần. Bạn chỉ có thể được mua mỗi gói Vé một lần trong mỗi một lần xuất hiện.

Ngọc
6 Vé 10Đây là một viên Ngọc.
20 Vé 30Đây là một viên Ngọc.
60 Vé 80Đây là một viên Ngọc.

Lịch sử cập nhật[]

  • Vào 22/12/2017, tỉ lệ rơi của Vé được tăng từ 25% thành 35%.
  • Vào 19/6/2018, tỉ lệ rơi của Vé bị giảm xuống từ 35% xuống còn 25%.
  • Vào 17/3/2020, lượng Vé miễn phí được cho mỗi Sự Kiện Vé được tăng từ 2 thành 5 và thành 10 đối với Cuộc Chiến Với Trùm. Vé không còn được tìm thấy trong Hộp Brawl hoặc mua được bằng Ngọc nữa.
  • Vào 13/5/2020, Vé đã bị gỡ bỏ khỏi trò chơi. Sự Kiện Vé hiện đã miễn phí để chơi dưới dạng các trận đấu dài 2 phút.
Advertisement