Brawl Stars Wiki
Advertisement

Kristalna arkada (izvorno se zvala Kristalna špilja) Lužbena je karta za događaj Hvatanje kristala.

Kristalna Čistoća bila je identična kopija ove karte za upotrebu u događaju Nagrada za hvatanje.

Izgled[]

Karta ima četiri zida veličine 2 do 2 smještena oko središta, a grmlje je okrenuto prema svakom timu. Sa strane su okomiti zidovi s grmljem koji se savija prema rubovima karte. U svakom se kutu nalazi velika nakupina grmlja, kao i mali broj zidova u blizini mrijestilišta borca. Karta je dijagonalno simetrična.

Advertisement